Naša spoločnosť obdržala Osvedčenia a certifikáty pre Vami požadované služby.

ČO CERTIFIKÁCIA ZNAMENÁ?

Osvedčenia a certifikáty môžu získať iba tie spoločnosti, ktoré spĺňajú prísne ekonomické kritériá a podmienky certifikácie. Podmieňujúcim kritériom je zaručená exkluzivita spoločností, ktoré môžu certifikát získať a zároveň ním potvrdiť svoju pozíciu na trhu.

Rozhodnutie o registrácii

certifikat - rozhodnutie o registrácii

 • Rozhodnutie o registrácii

  Rozhodnutie o registrácii

Osvedčenie o absolvovaní odborného školenia

osvedčenie o absolvovaní odborného školenia

 • Osvedčenie o absolvovaní odborného školenia

  Osvedčenie o absolvovaní odborného školenia

Certifikát osvedcenie o skúske zvárača

Certifikát osvedčenia o skúške zvárača

 • Certifikát osvedcenie o skúske zvárača

  Certifikát osvedčenia o skúške zvárača

Certifikát - Odborná autorizácia a kvalifikácia

Certifikát - Odborná autorizácia a kvalifikácia

 • Certifikát – Odborná autorizácia a kvalifikácia

  Certifikát – Odborná autorizácia a kvalifikácia

Certifikát azbest

Certifikát azbest

 • Certifikát azbest

  Certifikát azbest

Certifikát 3718/13

Certifikát 3718/13

 • Certifikát 3718/13

  Certifikát 3718/13